The wasp factory author. The Wasp Factory Summary 2019-02-06

The wasp factory author Rating: 5,4/10 1875 reviews

The Wasp Factory: A Novel by Iain Banks

the wasp factory author

Οι φαντασιώσεις και η αδιανόητη σκληρότητα που καλπάζουν στις ερήμους του μυαλού και του κόσμου του Φρανκ μας οδηγούν ανελέητα στην κορύφωση της ιστορίας που είναι η τεκμηριωμένη λογική του παραλόγου. He died the following June. Isn't it funny when a murderer stops to contemplate the fact that he might look a bit silly, like Mr Spock, when he is working on his sinister plans? I was able to see in my mind's eye what was occurring in the exterior landscape as well as in the protagonist's consciousness. Banks envisioned his angsty teenager character as a sort of alien living on a deserted planet, a translation of one of his science-fiction ideas. What is more shocking is that Frank has no identity i. I thought long and hard and for me it was a strong three star that could have been a four star but wasn't for a number of factors.


Next

Iain Banks (Author of The Wasp Factory)

the wasp factory author

It's a chore to get through these pages with little to show for it, and any writing that feels like work without reward is something I take issue with. It will be remembered long long after the pleasant entertainments of the day are more forgotten than Restoration drama. Why then only the three stars? First novels have a tendency to be either, brilliant if a bit rough around the edges, or utter garbage, in which case the author is seldom heard from again, but that is another story. Sure, beat me over the head with this same set of ideas for another 190 pages. Frank longs to know what's inside the study. My elder brother Ken made a bomb when he was about fourteen and blew up the pond in our garden. Συγκατοικεί με τον πατέρα του Angus, με τον οποίο μοιράζεται την καθημερινότητά του, αλλά όχι και τα ένοχα μυστικά του.

Next

Just read The Wasp Factory, and I'm real confused. : books

the wasp factory author

The whole book is about the thoughts of a psychopath but in the end, nothing really happens. Read more about: , , Webpage created 26-10-2006, last updated 17-11-2006 Comments? Never read anything like it! They eat dead and rotting flesh. Είναι μια μελέτη του ανθρώπινου μυαλού που τελεί σε πλήρη αταξία. Ultimately, this is the biggest plus point of the book — its ability to make us think about the inherent nature of man and the whole insane and unholy relationship between his great pastimes: technology, religion and politics. The story is somewhat confusing to begin with. The material was fairly original and very clever.

Next

Just read The Wasp Factory, and I'm real confused. : books

the wasp factory author

The way all of this is revealed keeps the reader's attention, and it all comes to a climactic head, but then the book fizzles out. This work is licensed under a. You've written a novel, great. Despite being an acclaimed writer, Ian Banks has a habit of writing these frequent long-winded passages overly describing some of the most painfully mundane shit building dams, exploring the island, tinkering with all kinds of things that prove to seriously hobble the story. Behind each of the 12 numerals on the clock face is a trap which leads to a different ritual death for example burning, crushing, or drowning in Frank's urine for the wasp that Frank puts into it via the hole at the centre of the clock face. This has been common knowledge since the fucking dark ages, along with using leeches to reduce swelling. It was really dark, which I expected but somehow I missed the 'horror' warnings on it.


Next

The Wasp Factory, a book by Iain M Banks

the wasp factory author

The argument that an economy of abundance renders anarchy and adhocracy viable or even inevitable attracts many as an interesting potential experiment, were it ever to become testable. Banks that he submitted The Wasp Factory for publication. Mostly I helped take care of the aftermath of dog fights. By the end of the book those expectatio I finally got around to a book that is considered a modern classic by many. His brother Eric is in a psych hospital, his Father is just plain weird and his Mother left when he was very young.

Next

The Wasp Factory: primitivism

the wasp factory author

I seemed to have a separate brain for each limb, but they'd all broken diplomatic relations. Following the success of The Wasp Factory, Banks began to write full-time. Banks and finding this book while browsing my brother's bookshelves, made for some hasty rearrangements of my to-read stack. The Wasp Factory that the title refers to is a mechanism invented by Frank, consisting of a huge clock face, salvaged from the local dump, encased in a glass box. Humanity comes off badly in this book. He was a signatory to the Declaration of Calton Hill, which calls for Scottish independence.

Next

Cloggie :: Booklog :: The Wasp Factory

the wasp factory author

I haven't killed anybody for years, and don't intend to ever again. A book is either a masterpiece or not. We have abolished Ancient Roman gladiator games and Medieval public executions, only to find ourselves being completely absorbed by morbid stories, psychopaths and their victimization. Ο Φρανκ έρχεται όλο και πιο κοντά στην ανακάλυψη του πραγματικού του εαυτού ακριβώς όπως ο αδελφός του πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο σπίτι τους. I mean I love to love him. Εδώ και χρόνια δεν έχω σκοτώσει κανέναν άλλο και δεν σκοπεύω να σκοτώσω ξανά στο μέλλον.

Next

The Wasp Factory: primitivism

the wasp factory author

It's all here, and it's all important. You get a gold star for that comment. Pay attention, be mindful of the many ways we as lazy moral actors condone the creation of Erics and Franks in our world. Wodehouse's Jeeves novels who is a romantic novelist. Previously the list was comprised of the following: 1.

Next

Cloggie :: Booklog :: The Wasp Factory

the wasp factory author

The Wasp Factory is about Frank and his life. I laughed and laughed at the time. Can you imagine the end result? Vivid and robust and hyper-masculine prose with dialogue and thought patterns that zing and sing. I haven't killed anybody for years, and don't intend to ever again. Even Frank considers Eric nuts.


Next